TOSHIBA CARBON ZERO -OHJELMA

Carbon Zero -ohjelmamme avulla voit kompensoida monitoimitulostimen hiilijalanjäljen

Monitoimitulostimen koko elinkaaren aikana aiheuttama hiilidioksidikuorma on laskettu. Monitoimitulostimen ilmastokuorma hyvitetään ohjaamalla kompensaatiomaksu CO2balancen hankkeisiin, jotka edistävät ilmastonmuutoksen hillintää. Ilmastoprojektien vaikutus hyvittää aiheutuneet päästöt, jolloin monitoimitulostin ei kuormita ilmastoa.

Katso videolta, miten Carbon Zero -ohjelmamme toimii:

TUEMME YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEITA

FN400 loggan bla pa vit bakgrund

Toshiban Carbon Zero -ohjelma tukee 14 kohtaa Yhdistyneiden Kansakuntien 17 kestävän kehityksen tavoitteesta. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen maailmasta sekä kestävään kehitykseen, jossa huomioidaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti. Edellä mainitut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet jakautuvat edelleen 169 alatavoitteeseen. Lukeaksesi lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, vieraile YK:n kotisivuilla.

Energiatehokkaita uuneja Keniaan

Energiaa säästävien uunien toimittaminen Kenian kyliin vähentää polttopuiden tarvetta 50%. Uunit  siis tuovat säästöjä puunkäytössä, hiilipäästöissä, savussa, ajassa ja kustannuksissa parantaen paikallisten yhteisöjen elämää.

Lue lisää

Kenyan Stove Project
Borehole Project

Porakaivojen kunnostusta Ugandassa

Remontoimalla ja korjaamalla porakaivoja syrjäisissä kylissä eri puolilla Ugandaa tämä hanke auttaa palauttamaan turvallisen, puhtaan juomaveden paikallisille perheille.Enää ei tarvitse keittää vettä, jotta se olisi turvallista käyttää. Tämä vähentää kulutetun polttopuun määrää ja sillä tavoin myös hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää

Sademetsien suojelutyötä Brasiliassa

Amazonin sademetsässä sijaitseva hanke auttaa suojelemaan metsää liikahakkuulta kestävän metsänhoidon keinoilla.

Lue lisää

 

Rainforest project

Katso videolta, miten Toshiba Carbon Zero-ohjelma toimii

VAIKUTA VALINNOILLASI

Mikäli Toshiba -monitoimitulostimesi on jo päästökompensoitu, löydät laitteen kyljestä Carbon Zero -tarran. Mikäli haluat päästökompensoida olemassa olevan Toshiba-laitteesi, ole yhteydessä lähimpään Toshiba-jälleenmyyjääsi.