YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖVISIO

Toshiban tavoitteena on tulla yhdeksi maailman johtavimmimmista ekologisista yrityksistä. Pohdimme jatkuvasti, miten ihmiskunnan pitäisi elää tulevaisuudessa ja mikä rooli meillä on yhteiskunnassa ja maailmassa.

TTEC Vision

Tuemme toiminnassamme ympäristön hyvinvointia

Puolustamme ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä suojelemme luonnonvaroja eettisesti hyväksyttävillä menettelytavoilla. Uudistamme jatkuvasti toimintamallejamme ja panostamme tutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Ympäristövastuullisia tuotteita suunnittelemalla ja valmistamalla vähennämme niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Saimme jo 1990-luvulla ensimmäisenä alan toimijana Pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, joka kertoo tuotteen noudattavan tiettyjä ympäristökriteereitä.

Yritysten hankinnat aiheuttavat volyyminsa ja laatunsa puolesta merkittävän ympäristövaikutuksen. Hankintansa vastuullisesti hoitavat yritykset erottuvat positiivisesti.

Ympäristövisio 2050
Olemme kehittäneet ympäristövision 2050 varmistamaan, että eri ympäristökysymykset, kuten ilmastonmuutos ja CO2-päästöt tulevat huomioiduksi ja ihmiset voivat jatkossakin elää sopusoinnussa ympäristön kanssa. Pyrimme pienentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja luomaan uusia innovaatioita ympäristön hyväksi.

Tähtäämme turvaamaan parhaat mahdolliset elinolosuhteet, turvallisen tulevaisuuden ja luomaan teknologisin innovaatioin lisäarvoa asiakkaille tuotteiden koko elinkaaren (valmistus, kierrätys ja uudelleenkäyttö) ajan.
Pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta, käyttämään resursseja tehokkaasti ja rajoittamaan kemikaalien käyttöä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Käytöstä poistetun värikasetin hävittäminen

• Toshiban monitoimilaitteiden värikasetti ei ole vaarallista jätettä ja sen voi hävittää paikallisesti muun toimistojätteen mukana.

• Toshiban värikasetit voi myös kierrättää lähettämällä ne alla olevaan osoitteeseen.

Pakkaa ja lähetä yksittäiset Toshiban värikasetit osoitteeseen:
Toshiba Tec Nordic Ab
c/o Suomen Tietoturva Oy
Kiimassuontie 127
30420 Forssa

• Voit myös tiedustella laajempia kierrätysratkaisujamme, joiden kautta suuret laiteympäristöt saadaan kierrätyksen piiriin. Kysy lisää linkki.