YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖVISIO

Toshiban tavoitteena on tulla yhdeksi maailman johtavimmimmista ekologisista yrityksistä. Pohdimme jatkuvasti, miten ihmiskunnan pitäisi elää tulevaisuudessa ja mikä rooli meillä on yhteiskunnassa ja maailmassa.

TTEC Vision

Toshiba Tec noudattaa periaatteita, jotka tähtäävät kaikkien sen sidosryhmien, kuten asiakkaiden, työntekijöiden, yhteiskunnan ja ympäristön parhaaksi. Tämän lisäksi tuemme ympäristön hyvinvointia kaikilla toiminnoillamme sekä eettisesti hyväksyttävillä menettelytavoilla.

Ympäristönsuojelu on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Haluamme puolustaa ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, sekä suojella luonnonvaroja. Pyrimme jatkuvasti uudistamaan toimintamallejamme, sekä sijoitamme runsaasti varoja tutkimukseen ja tuotekehittelyyn, jotta täytämme meihin kohdistuvat odotukset.

Ympäristövastuullisia tuotteita suunnittelemalla ja valmistamalla Toshiba vähentää niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Panostamme tuotteiden kokonaisvaltaiseen ideointiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin, joilla pienennämme merkittävästi ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Suunnittelemme ja kehitämme uusia tuotteita ympäristön ehdoilla. Saimme ensimmäisenä alan toimijana Joutsenmerkin jo 1990-luvulla. Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki erottelee ympäristön kannalta parhaat tuotteet.

Yritysten hankinnat aiheuttavat volyyminsa ja laatunsa puolesta merkittävän ympäristövaikutuksen. Yrityksen hankinnoista vastaavat osapuolet ovatkin ympäristöystävällisen ostamisen merkittäviä vaikuttajia. Hankintansa vastuullisesti hoitavat yritykset erottuvat positiivisesti!

Ympäristövisio 2050
Olemme kehittäneet ympäristövision 2050 varmistamaan, että eri ympäristökysymykset, kuten ilmastonmuutos ja CO2-päästöt tulevat huomioiduksi ja ihmiset voivat jatkossakin elää sopusoinnussa ympäristön kanssa. Pyrimme kaikilla toimillamme edistämään ponnisteluja yhteiskunnan eduksi ja luomaan uusia innovaatioita ympäristön hyväksi.

Toshiba tähtää turvaamaan parhaat mahdolliset elinolosuhteet, turvallisen tulevaisuuden ja luomaan teknologisin innovaatioin lisäarvoa asiakkaille tuotteiden koko elinkaaren (valmistus, kierrätys ja uudelleenkäyttö) ajan.
Ympäristövaikutusten vähentämiseksi pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta, käyttämään resursseja tehokkaasti ja rajoittamaan kemikaalien käyttöä.