YMPÄRISTÖ

Tuemme toiminnassamme ympäristön hyvinvointia

Toshiban tavoitteena on tulla yhdeksi maailman johtavimmimmista ekologisista yrityksistä. Pohdimme jatkuvasti, miten ihmiskunnan pitäisi elää tulevaisuudessa ja mikä rooli meillä on yhteiskunnassa ja maailmassa.

Puolustamme ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä suojelemme luonnonvaroja eettisesti hyväksyttävillä menettelytavoilla. Uudistamme jatkuvasti toimintamallejamme ja panostamme tutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Ympäristövastuullisia tuotteita suunnittelemalla ja valmistamalla vähennämme niiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Lue lisää ympäristöasioista:


• Kiertotalous

• Värikasettien kierrätys

• Carbon Zero -hiilikompensaatio

• Joutsenmerkki

• Ympäristövisio 2050

Kiertotalous

Reduce. Reuse. Recycle.

Tiivistettynä kiertotalous tarkoittaa, että siirrymme kulutusyhteiskunnasta tuotteiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen uudestaan ​​ja uudestaan ​​- jatkuvan syklin läpi. Elämme planeetalla, jolla on rajalliset resurssit, joten kasvu ei voi jatkua kuten nykyään. Ilmaston lämpeneminen ja sen seuraukset edellyttävät toimenpiteitä kaikilta, sekä teollisuudessa että politiikassa ja yhteiskunnassa yleensä. Siksi Toshiba tarjoaa ratkaisuja resurssien kestävään käyttöön.

Tuotteemme ja palvelumme sisältävät useita mahdollisuuksia innovatiivisille malleille, jotka estävät jätteiden syntymisen ja mahdollistavat uudelleenkäytön ja kierrätyksen. Tämä tarkoittaa sitä, että minimoimme tuotteessa käytettävien materiaalityyppien määrän ja varmistamme, että ne ovat kierrätettäviä ja helposti irrotettavissa, että tuotesuunnittelu on energiatehokasta, että palvelumme kattaa koko elinkaaren ja vältämme pakkausjätettä. Sitä kutsutaan yleensä 3R-periaatteeksi: Reduce. Reuse. Recycle. Voit lukea lisää kiertotaloudesta blogistamme.

Lataa tästä suomenkielinen white paper.

Web image 540x405

Värikasettien kierrätys

540X405 toner cartridge recycling

Käytöstä poistetun värikasetin kierrätys

• Toshiban monitoimilaitteiden värikasetti ei ole vaarallista jätettä ja sen voi hävittää paikallisesti muun toimistojätteen mukana.

• Toshiban värikasetit voi myös kierrättää lähettämällä ne alla olevaan osoitteeseen.

Pakkaa ja lähetä yksittäiset Toshiban värikasetit osoitteeseen:
Toshiba Tec Nordic Ab
c/o Suomen Tietoturva Oy
Kiimassuontie 127
30420 Forssa

• Voit myös tiedustella laajempia kierrätysratkaisujamme, joiden kautta suuret laiteympäristöt saadaan kierrätyksen piiriin. Ota yhteyttä!

Carbon Zero -hiilikompensaatio

Carbon Zero -hiilikompensaatio

Carbon Zero -ohjelmamme avulla voit kompensoida monitoimitulostimen hiilijalanjäljen.

Monitoimitulostimen koko elinkaaren aikana aiheuttama hiilidioksidikuorma on laskettu. Monitoimitulostimen ilmastokuorma hyvitetään ohjaamalla kompensaatiomaksu CO2balancen hankkeisiin, jotka edistävät ilmastonmuutoksen hillintää. Ilmastoprojektien vaikutus hyvittää aiheutuneet päästöt, jolloin monitoimitulostin ei kuormita ilmastoa. Monitoimitulostimiin, joiden hiilijalanjälki on hyvitetty, asennetaan Toshiba Carbon Zero Scheme -tarra merkiksi päästökompensaatiosta. Päästökompensaatiolla rahoitetaan hankkeita, jotka muun muassa toimittavat Kenian kyliin energiaa säästäviä uuneja, minkä seurauksena polttopuun käyttö vähentyy jopa 50%. Päästövähennyksillä et ainoastaan kompensoi omia päästöjäsi, vaan autat ympäristöprojekteja jatkamaan kestävän kehityksen tukemista.

Lue lisää

Carbon Zero Tree

Ympäristövisio

Ympäristövisio 2050

Olemme kehittäneet ympäristövision 2050 varmistamaan, että eri ympäristökysymykset, kuten ilmastonmuutos ja CO2-päästöt tulevat huomioiduksi ja ihmiset voivat jatkossakin elää sopusoinnussa ympäristön kanssa. Pyrimme pienentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja luomaan uusia innovaatioita ympäristön hyväksi.

Tähtäämme turvaamaan parhaat mahdolliset elinolosuhteet, turvallisen tulevaisuuden ja luomaan teknologisin innovaatioin lisäarvoa asiakkaille tuotteiden koko elinkaaren (valmistus, kierrätys ja uudelleenkäyttö) ajan. Pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta, käyttämään resursseja tehokkaasti ja rajoittamaan kemikaalien käyttöä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

TTEC Vision

Joutsenmerkki

540x405 joutsenmerkki 2019

Joutsenmerkki - tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen. Tuotteiden valmistajat ottavat vastuuta ympäristöstä ja kehittävät ympäristön kannalta parempia tuotteita. Joutsenmerkin avulla kuluttajat pystyvät tunnistamaan tällaiset tuotteet ja lisäämään ympäristömyönteisten tuotteiden kysyntää.

Yritysten hankinnat aiheuttavat volyyminsa ja laatunsa puolesta merkittävän ympäristövaikutuksen. Hankintansa vastuullisesti hoitavat yritykset erottuvat positiivisesti.

Valinnoillasi on merkitystä! Joutsenmerkki auttaa valitsemaan ympäristöystävällisesti. Joutsenmerkin avulla on helppo tehdä vastuullinen ostopäätös. Tuotteen ympäristöystävällisyys on testattu ja merkin kriteerien täyttymistä valvotaan jatkuvasti.

Saimme Joutsenmerkin jo 1990-luvulla ensimmäisenä alan toimijana. Lue lisää Joutsenmerkin blogista.