Ympäristö

Tuemme toiminnassamme ympäristön hyvinvointia

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata hyvän elämän mahdollisuudet sekä nykyisille että tuleville sukupolville. Elinympäristöllämme on rajalliset resurssit, joten ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn on välttämätöntä. Ympäristövastuu edellyttää kestäviä ratkaisuja kaikilla toimialoilla. Siksi pohdimme jatkuvasti mikä rooli meillä on ympäristöasioissa ja kuinka otamme luonnon kestokyvyn huomioon toiminnassamme.

Pyrimme tekemään tuotannosta ja kuluttamisesta vastuullisempaa tarjoamalla osaamisalueellamme ratkaisuja kestävämmän resurssien käytön puolesta.

Uudistamme jatkuvasti toimintamallejamme ja panostamme tutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Tuotesuunnittelun rooli esimerkiksi muovijätteen vähentämisessä on keskeinen ja sen kautta myös meillä Toshiballa materiaalien käyttöön ja tuotteidemme koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin on vaikutettu aktiivisesti. 

Rajoitamme tuotteissamme käytettävien muovityyppien määrää, että laitteidemme poisto käytöstä elinkaarensa päässä olisi helpompaa ja ympäristön kannalta kestävämpää. Lisäksi tavoitteenamme on vähentää ensiömuovin käyttöä 80% sekä lisätä kierrätysmuovin käyttöä 50% vuoteen 2025 mennessä. 

Kiertotalous — Reduce. Reuse. Recycle.

Toiminnassamme kiertotalous tarkoittaa, että luonnonvaroja käytetään kestävämmin ja ne pysyvät kierrossa kauemmin. Panostamme tuotteiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen jatkuvana syklinä. 

Toimintamme perustuu 3R-periaatteeseen: Reduce. Reuse. Recycle. Tuotesuunnittelun rooli on kiertotalouden onnistumisen kannalta keskeinen. Sen kautta koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa ja ottaa tuotteiden kiertotalous paremmin huomioon energiatehokkuuden lisäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että minimoimme mm. käytettävien materiaalityyppien määrän ja varmistamme, että materiaalit ovat helposti irrotettavissa ja kierrätettäviä. Jätteen syntymisen vähentämisellä pyritään resurssitehokkaaseen kiertotalouteen koko tuotteidemme ja palveluidemme elinkaaren osalta. Voit lukea lisää kiertotaloudesta blogistamme.

Lataa tästä suomenkielinen white paper.

Web image 540x405
540X405 toner cartridge recycling

Näin kierrätät käytöstä poistetun värikasetin

Toshiban monitoimilaitteiden värikasetti ei ole vaarallista jätettä ja sen voi hävittää paikallisesti muun toimistojätteen mukana.

Toshiban värikasetit voi myös kierrättää lähettämällä ne alla olevaan osoitteeseen.

Pakkaa ja lähetä yksittäiset Toshiban värikasetit osoitteeseen:
Toshiba Tec Nordic Ab
c/o Suomen Tietoturva Oy
Kiimassuontie 127
30420 Forssa

Tiedustele tarvittaessa laajempia kierrätysratkaisujamme, joiden kautta suuret laiteympäristöt saadaan kierrätyksen piiriin. Ota yhteyttä!

Carbon Zero -hiilikompensaatio

Carbon Zero -ohjelmamme avulla voit kompensoida monitoimitulostimen hiilijalanjäljen.

Monitoimitulostimen valmistuksen aiheuttama hiilidioksidikuorma on laskettu ja se hyvitetään ohjaamalla kompensaatiomaksu CO2balancen hankkeisiin, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta. Ilmastoprojektien vaikutus hyvittää aiheutuneet päästöt, jolloin monitoimitulostimen valmistus ei kuormita ilmastoa. Monitoimitulostimiin, joiden hiilijalanjälki on hyvitetty, asennetaan Toshiba Carbon Zero Scheme -tarra merkiksi päästökompensaatiosta. Päästökompensaatiolla rahoitetaan hankkeita, jotka muun muassa toimittavat Kenian kyliin energiaa säästäviä uuneja, minkä seurauksena polttopuun käyttö vähentyy jopa 50%. Päästövähennyksillä et ainoastaan kompensoi omia päästöjäsi, vaan autat ympäristöprojekteja jatkamaan kestävän kehityksen tukemista.

Lue lisää

540x405 joutsenmerkki 2019

Joutsenmerkki — puolueeton merkki ympäristöystävällisyydestä

Joutsenmerkin tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen. Tuotteiden valmistajat ottavat vastuuta ympäristöstä ja kehittävät ympäristön kannalta parempia tuotteita. Joutsenmerkin avulla kuluttajat pystyvät tunnistamaan tällaiset tuotteet ja lisäämään ympäristömyönteisten tuotteiden kysyntää. Yritysten hankinnat aiheuttavat volyyminsa ja laatunsa puolesta merkittävän ympäristövaikutuksen. Joutsenmerkin avulla on helppo tehdä vastuullinen ostopäätös. 

Joutsenmerkin edellytykset täyttävien Toshiban monitoimitulostimien ympäristöystävällisyys on testattu ja ne ovat läpäisseet tinkimättömät kriteerit, joiden täyttymistä valvotaan jatkuvasti.

Saimme Joutsenmerkin jo 1990-luvulla ensimmäisenä alan toimijana. Lue lisää Joutsenmerkin blogista.

Toshiban ympäristövisio 2050

Olemme kehittäneet ympäristövision 2050 varmistamaan, että eri ympäristökysymykset, kuten ilmastonmuutos ja CO2-päästöt tulevat huomioiduksi ja ihmiset voivat jatkossakin elää sopusoinnussa ympäristön kanssa. Pyrimme pienentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja luomaan uusia innovaatioita ympäristön hyväksi.

Tähtäämme turvaamaan parhaat mahdolliset elinolosuhteet, turvallisen tulevaisuuden ja luomaan teknologisin innovaatioin lisäarvoa asiakkaille tuotteiden koko elinkaaren (valmistus, kierrätys ja uudelleenkäyttö) ajan. Pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta, käyttämään resursseja tehokkaasti ja rajoittamaan kemikaalien käyttöä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

TTEC Vision