Branscher

Branschanpassade lösningar

Toshiba erbjuder branschanpassade lösningar som hjälper till att öka värdet av din affär. Med verksamhet över flera branscher levererar 

Toshiba lösningar och tjänster, vilka bygger på kunskap och erfarenhet från ett globalt expertteam och en omfattande portfölj av innovativ teknik.

Hälso- och sjukvård

Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar som integreras sömlöst i era system och säkerställer att ni är redo för framtiden. Toshibas lösningar kan bidra till att förbättra mätbara mål, som exempel servicenivåer, samtidigt som vi förstår vikten av ökad effektivitet och kostnadsmedvetenhet.

Logistik

Genom att förstå våra kunders unika krav på transport- och logistikmarknaden har Toshiba utvecklat ett komplett utbud av produkter och lösningar för att förbättra effektiviteten för en mer strömlinjeformad verksamhet.

Vi stödjer dina informationsflöden och säkerställer att rätt dokumentation finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

Tillverkning

Marknaden för tillverkningsindustrin är komplex och varierande, vilket kan kräva skräddarsydda lösningar för varje enskild tillämpning. Med vår breda portfölj täcker vi behoven hos de olika tillverkningsstegen och för olika branscher: från kläder, bilar och elektronik till kemikalier, livsmedel och läkemedel. Våra kundanpassade system och lösningar är utformade för att minska totalkostnaden, öka produktiviteten och effektivisera processer. Se hur Toshiba är där i varje steg.

Detaljhandel

Kunden i centrum är en självklarhet för ditt företag. Och Toshiba kan erbjuda dig en bred portfölj av produkter som kommer att hjälpa dig att leverera kundupplevelse i världsklass. Marknaden ändras ständigt och därför är våra tjänster och lösningar lika individuella som dina behov och lätta att anpassa till förändrade förutsättningar.

Vill du veta mer om våra branschanpassade lösningar?

Oavsett bransch hittar vi en lösning för ditt företag? Kontakta oss.