Hållbarhet hos Toshiba

Toshibas miljövision

AdobeStock 285544527 ScaleWidthWzk5Ml0

På Toshiba arbetar vi aktivt för en hållbar utveckling - genom ny forskning och nya produkter och lösningar. Vi var först i branschen med miljöcertifiering och Svanen-märkning. 

Tillsammans med alla andra företag i Toshiba-koncernen har vi siktet inställt på att uppnå vår miljövision 2050 – en företagsövergripande vision som sammanfattar vår målbild.. För att nå dit arbetar vi systematiskt för att begränsa vår miljöeffekt och för att vi ska bidra till ett samhälle med låg klimatpåverkan och med hög grad av resurseffektivitet.

Läs mer om vår miljövision 2050.

Hållbarhetsarbetet ger många fördelar

Hållbarhetsutveckling är högt prioriterat av Toshiba. Vi har under många år arbetat konsekvent och målinriktat för att se till att våra produkter och affärsprocesser är skonsamma för miljön. 

Läs mer om hur vi arbetar för en hållbar framtid:

all UN SDGs ScaleWidthWzk5Ml0

Cirkulär ekonomi

Reduce. Reuse. Recycle.

Cirkulär ekonomi innebär kortfattat att vi går från ett slit-och-släng-samhälle till att återanvända och återvinna produkter och material om och om igen – genom ett ständigt cirkulärt flöde. Vi lever på en planet med begränsade resurser och därför kan inte tillväxten fortsätta oändligt. Den tilltagande globala uppvärmningen kräver att vi alla agerar, såväl näringsliv, politiker som samhället i stort. Det är därför Toshiba arbetar för att ställa om och erbjuda lösningar för ett mer hållbart nyttjande av resurser.

Våra produkter och tjänster innehåller flera möjligheter och innovationer för återanvändning av material, till exempel minimerar vi antalet materialtyper som används i produkten och ser till att produkterna är återvinningsbara och lätta att demontera. Vidare ser vi till att produktdesignen är energieffektiv, att vi minimerar förpackningsavfallet och att vår tjänst täcker hela livscykeln. Detta brukar kallas cirkulär 3R-Design: Reduce. Reuse. Recycle.

I dagsläget är minst 50% av komponenterna i en Toshiba-skrivare identiska och 95% av våra multifunktionsprodukter kan återvinnas eller till och med återanvändas. Visionen för en cirkulär ekonomi är en helt regenerativ global leverantörskedja som fungerar utan att förbruka ändliga resurser. Överväg att formulera om till ett mer lättförståeligt språk!

Ladda ner White Paper om cirkulär ekonomi.

Klimatkompensering – Toshiba Carbon Zero

En del av Toshibas hållbarhetsarbete är klimatkompensering. Genom att stötta olika miljöprojekt runt om i världen kompenserar vi för de utsläpp som vår verksamhet och våra produkter genererar. Vi kallar arbetet Carbon Zero

Besök vår Carbon Zero-sajt och läs mer om vårt arbete.

Carbon Zero Tree

Globalt miljöarbete

Engagemanget för miljön genomsyrar hela företaget världen över, från ledningen till våra medarbetare på alla avdelningar. Vi utvecklar energisnåla produkter för minsta möjliga miljöpåverkan och tar fram lösningar för återvinning som är skonsammare för miljön. Alla medarbetare får en grundläggande miljöutbildning för ökad kunskap och medvetenhet.

Läs mer om Toshiba Tec:s globala miljöarbete.