Privacy & GDPR

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL). Syftet med förordningen är att stärka EU-medborgares skydd och rättigheter vid behandling av personuppgifter. Alla företag och organisationer inom EU som på ett eller annat sätt hanterar personuppgifter, exempelvis om sina kunder eller anställda, omfattas av lagen.

Länkar

    • Så säkrar vi att våra hårdvaror och mjukvaror kan hjälpa till att uppfylla GDPR:s krav.