ÅTERVINNING

Återvinning – vägen till hållbar utveckling

Det ska vara enkelt att återvinna våra produkter. Vi är anslutna till både El-Kretsen och FTI (tidigare kallad REPA) och har därmed tillgång till ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem för batterier och förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Mer information hittar du på el-kretsen.se och ftiab.se.

Toshiba erbjuder en särskild miljöbox för återvinning av förbrukade tonerbehållare och som förenklar din återvinning. Här kan du läsa om vårt återvinningslöfte.

 

miljocert2016

Vårt återvinningslöfte

Producentansvar

Som importörer av elektronik och dess förpackningar klassas vi som producenter, vilket innebär att vi har ett ansvar för att se till att det finns ett insamlingssystem för produkterna som i sin tur innebär att produkterna kan återvinnas. Det tycker vi är bra.

Vi uppfyller kraven i Förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) genom att vara anslutna till El-Kretsen. El-Kretsen ombesörjer även systemet för batterier enligt Förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834).