Miljömärkning

Höga krav på våra produkter – fördel för dig som kund

På Toshiba arbetar vi med en rad olika miljömärkningar såsom nordiska Svanen, tyska Blue Angel, internationella Energy Star och japanska Eco-Mark. Denna märkning innebär att produkterna ska uppfylla tuffa miljökrav. Testerna utförs av opartiska instanser och är en stämpel på att vi arbetar kontinuerligt för en hållbar utveckling.

Vad innebär miljömärkningen?

  • Låg energiförbrukning
  • Renare elektronik
  • God arbetsmiljö genom låga utsläpp av föroreningar och partiklar i arbetsmiljön
  • Användarvänliga produkter för dubbelsidiga utskrifter
  • Produkter byggda för att vara lätta att återanvända eller återvinna

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och har de strängaste kraven. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall och höjer kontinuerligt sina krav. Vi på Toshiba är stolta över att flertalet av våra multifunktionskrivare klarar Svanens nya höga krav. Här nedan följer några exempel på de nya kraven:

  • Skärpta krav på energiförbrukning vilket bidrar till minskad klimatpåverkan
  • Nya krav på användning av återvunnen plast och återvunnet förpackningsmaterial
  • Svanenmärkta kontorsmaskiner ska vara lätta att återvinna, reparera och uppgradera med syftet att minska andelen elektronikskrot
  • Arbetsförhållanden - med Svanen krävs en uppförandekod som följer principerna i FNs Global Compact.

Lista över alla våra produkter märkta med Svanen,
klicka för att öppna länk.

 

Blue Angel
Lista över alla våra produkter märkta med Blue Angel, 
klicka för att öppna länk.

 

Energy Star
Information om miljömärkning från Energy Star och dess innebörd, 
klicka för att öppna länk.  

 

Eco-Mark
Information om miljömärkning från Eco Mark och dess innebörd, 
klicka för att öppna länk.

Här kan du läsa om hur vi jobbar med återvinning samt om vårt återvinningslöfte.