Energieffektiva spisar

Energieffektiva spisar i Kenya

Projektet Energieffektiva spisar tar fram energisparande spisar åt byar i Kenya. Dessa tegelspisar resulterar i 50 procents minskning av vedförbrukningen och minskar därmed också utsläpp av koldioxid. Förutom förebyggande av koldioxidutsläpp, ger det familjer en kostnads- och tidseffektiv metod att laga mat. Det minskade behovet av ved hjälper till att förhindra avskogning, vilket skapar fördelar för djurlivet i form av bevarade livsmiljöer, biologisk mångfald och förebyggande av översvämningar. Det är också en hälsosammare metod för matlagning eftersom det minskar mängden rök med hälften. Inomhusrök är ett allvarligt problem i Afrika och Världshälsoorganisationen kallar det för "the kitchen killer" eftersom det står för nästan två miljoner dödsfall i Afrika varje år.

Andra fördelar med projektet är:

  • Minskad avskogning och nedbrytning av omgivande skogar
  • Minskad jorderosion, näringsförlust och risk för översvämningar
  • Minskad tid för matlagning och bränsleinsamling; hushållen kan ägna mer tid åt andra hushållssysslor samt skolundervisning och barnomsorg
  • Minskad utsatthet för vedinsamlare (främst kvinnor) från faror i avlägsna områden
  • Minskade brännskador och skador från öppna eldar